523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

Начало » Професионално образование » Държавни образователни стандарти (ДОС) » ДОС за придобиването на квалификация по професия » 523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

ДОС за придобиването на квалификация по професия

523030 Техник на електронна техника (публикувано 19.09.2019 г.)

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“