523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

Начало » Професионално образование » Държавни образователни стандарти (ДОС) » ДОС за придобиването на квалификация по професия » 523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

 

ДОС за придобиването на квалификация по професия

523030 Техник на електронна техника (публикувано 19.09.2019 г.)

523040 Монтьор на електронна техника (публикувано 23.06.2020 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“