Стипендии за български граждани, 2016, Корея

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Студенти" » Стипендии за български граждани, 2016, Корея

СТИПЕНДИИ ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В EWHA WOMANS UNIVERSITY, РЕПУБЛИКА КОРЕЯ

Ewha Womans University, Република Корея предоставя възможност за обучение на български граждани от март 2016 г.

Висшето училище приема всяка година студенти от женски пол от 104 държави, които имат възможността да изучават близо 100 дисциплини. Обучаващите се в университета студенти имат възможност да получат пълна или частична стипендия.

Повече информация относно условията за кандидатстване и координати за контакт могат да бъдат поискани на следния електронен адрес: [email protected] или на http://enter.ewha.ac.kr.

Кандидатите за обучение самостоятелно подготвят и изпращат необходимите документи, съгласно изискванията, посочени от корейската страна от 14 септември до 8 октомври 2015 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“