Учебни планове и програми по професионална подготовка 2004-2013 г.

Начало » Професионално образование » Учебни планове и програми » Учебни планове и програми по години » Учебни планове и програми по професионална подготовка 2004-2013 г.

Учебни планове и програми по професионална подготовка, утвърдени през 2013 г.

Учебни планове и програми по професионална подготовка, утвърдени през 2012 г.

Учебни планове и програми по професионална подготовка, утвърдени през 2011 г.

Учебни планове и програми по професионална подготовка, утвърдени през 2010 г.

Учебни планове и програми по професионална подготовка, утвърдени през 2009 г.

Учебни планове и програми по професионална подготовка, утвърдени през 2008 г.

Учебни планове и програми по професионална подготовка, утвърдени през 2007 г.

Учебни планове и програми по професионална подготовка, утвърдени през 2006 г.

Учебни планове и програми по професионална подготовка, утвърдени през 2005 г.

Учебни планове и програми по професионална подготовка, утвърдени през 2004 г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“