Нова стипендиантска програма на Германия за научни мениджъри

Начало » Наука » Архив » Архив "Новини и събития" » Нова стипендиантска програма на Германия за научни мениджъри

Нова стипендиантска програма на Германия за научни мениджъри – ERA Fellowships

Очаква се стартирането на стипендиантска програма на Германия за научни мениджъри – ERA Fellowships.

Основните акценти на програмата са върху изграждане на капацитет за управление и компетенции в областите на Европейското научноизследователско пространство, като научни програми и проекти, технологичен трансфер, управление на интелектуалната собственост, отворен достъп и кариерно развитие. Обучението ще се проведе в германски научни организации и университети. Предвижда се в програмата да вземат участие общо 26 души, тоест по двама кандидата от държава от ЕС-13.

Повече информация ще може да се намери на страницата на Федералното министерство за образование и изследвания на Германия https://www.bmbf.de/.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“