Стипендии, Швейцария

Начало » Наука » Архив » Архив "Конкурси и резултати" » Стипендии, Швейцария

Стипендии на Държавния секретариат по образование, изследвания и иновации на Конфедерация Швейцария

На електронната страница на Държавния секретариат по образование, изследвания и иновации на Конфедерация Швейцария са обявени за стипендии за български граждани в областта на изящните изкуства, стипендии за докторанти, пост-докторанти и млади научни работници от България за учебната 2016/2017 година.

Срок за кандидатстване - 15.11.2015 г.

Повече информация относно изискванията и начина на кандидатстване можете да намерите на:
http://www.sbfi.admin.ch/themen/01366/01380/02593/02624/index.html?lang=en.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“