Покана за представяне на предложения за 2020 г. – EAC/A02/2019 по Програма „Еразъм+“

Начало » Висше образование » Полезна информация » Покана за представяне на предложения за 2020 г. – EAC/A02/2019 по Програма „Еразъм+“

Европейската комисия публикува покана за представяне на предложения за 2020 г. – EAC/A02/2019 по Програма „Еразъм+“, в т. ч. и втората покана за подаване на проектни предложения по инициативата „Европейки университети“. За следващата година бюджетът е увеличен до 120 млн. евро (за 2019 г. бяха отпуснати 85 млн.) и се предвижда да бъдат финансирани 24 алианса (при 17 през 2019 г.).

Срокът за кандидатстване е 26 февруари 2020 година.

Линковете за достъп до поканата и до ръководството към нея са:

2020 Erasmus+ Call for Proposals
2020 Erasmus+ Programme Guide


Поканата за кандидатстване и ръководството към нея са налични и на български език. Следва да се има предвид, че в случай на противоречие между отделни езикови версии предимство има версията на английски език.

Версиите на български език: Покана за кандитстване и Еразъм+ Ръководство на програмата
Версиите на английски език: CALL FOR PROPOSALS 2020 — EAC/A02/2019 Erasmus+ Programme and Erasmus+ Programme Guide

В контекста на инициативата следва да се отбележи, че терминът „университети“ трябва да се разбира в най-широк смисъл и обхваща всички видове институции за висше образование. „Европейските университети“ се свързват с разработването на дългосрочна визия, която има потенциала да трансформира институционалното сътрудничество между висшите училища, като го издигне на по-високо ниво с качествено нов подход на управление.

 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“