Конкурси

Начало » Документация » Конкурси

 


Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за външни членове на одитния комитет на МОН (публ. 02.12.2020 г.)

Процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет на Министерството на образованието и науката (публ. 19.11.2020 г.)

Краен срок за подаване на документи – 30.11.2020 г., включително.


Информация за Програмата за образователен обмен на Азиатско-европейския форум АСЕМ – ASEM DUO

Съгласно условията на Програмата студенти и преподаватели от Европа могат да кандидатстват в университети в Азия и обратно.


Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“