Обществена консултация за интеграцията на мигранти

Начало » Висше образование » Архив » Архив "Полезна информация" до 2018 г. вкл. » Обществена консултация за интеграцията на мигранти

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ ОТНОСНО ИНТЕГРАЦИЯТА НА НОВОПРИСТИГНАЛИТЕ МИГРАНТИ

Европейската комисия провежда обществена консултация относно интеграцията на новопристигналите мигранти. Инициативата се осъществява в подкрепа на усилията на държавите членки да интегрират бежанците в европейските образователни системи и да гарантират развитието на техните умения. Целта на проучването е:

  • да се получи по-пълна картина от вече предприети инициативи;
  • да се адаптира по-добре програмата „Еразъм +“ към настоящата ситуация с бежанския поток.

За участие в обществената консултация:  
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ErasmusplusRefugees2015

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“