проектни предложения в зелената химия

Начало » Наука » Архив » Архив "Конкурси и резултати" » проектни предложения в зелената химия

КАМПАНИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА НОВИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НАУЧНИ ИНОВАТИВНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ЗЕЛЕНАТА ХИМИЯ

Организацията за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) информира за петгодишно партньорство в областта на зелената химия между световната организация, руското индустриално предприятие PhosAgro и Международния съюз на чистата и приложна химия (UIРАС). По линия на това партньорство се отпускат субсидии за научни иновативни изследвания в областта на зелената химия.

За участие са поканени млади учени, работещи в областта на химията и свързани с нея други области. Максималният размер на всяка субсидия е 30 000 долара.

Всяка година се обявява набиране на проекти. Сегашната кампания за нови проекти е с краен срок за представянето им 26 февруари 2016 г.

Подробна информация за субсидиите и за изискванията към кандидатите можете да намерите на следната интернет страница:
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/basic-sciences/chemistry/green-chemistry-for-life/how-to-apply/

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“