Летни курсове в Университета на Осло

Начало » Висше образование » Архив » Архив "Полезна информация" до 2018 г. вкл. » Летни курсове в Университета на Осло

МЕЖДУНАРОДНИ ЛЕТНИ КУРСОВЕ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ УНИВЕРСИТЕТА НА ОСЛО, НОРВЕГИЯ, ПРЕЗ 2016 г.

В периода 25 юни – 5 август 2016 г.  Университетът на Осло, Норвегия, организира  образователни курсове, както следва:

  • 14 курса на ниво бакалавър, насочени към норвежкия език, култура и общество;
  • 7 курса на ниво магистър, с акцент върху международни теми.

Кандидатите могат да заявят желание за участие в курсовете след 1 декември 2015 г. чрез системата за онлайн кандидатстване на адрес: uio.no/summerschool

Крайният срок за подаване на документите за кандидатстване е 1 февруари 2016 г.

Повече информация може да се намери на адрес: uio.no/english/studies/summerschool/

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“