Нови членове на УС на ЕИТ

Начало » Наука » Архив » Архив "Конкурси и резултати" » Нови членове на УС на ЕИТ

Процедура за набиране на нови членове на Управителния съвет на Европейския институт за иновации и технологии (ЕИТ)

ЕИТ приканва заинтересованите организации да представят кандидати за управителния съвет на ЕИТ. Одобрените кандидати ще действат от свое име, а не като представители на предложилите ги организации.

Управителният съвет на ЕИТ е независим и автономен орган при вземането на решения и отговорен относно избора, определянето и оценката на общностите за знания и  иновации (KIC’s).

Ръководен комитет ще отговаря за изготвяне на списък с потенциални кандидати за управителния съвет на ЕИТ, които ще заменят четирима от настоящите членове, мандатът на които изтича. Списъкът на предложените кандидати, одобрен от Управителния съвет на ЕИТ, ще бъде представен на Европейската комисия през пролетта на 2016 за тяхното номиниране през лятото 2016.

За повече информация:
http://eit.europa.eu/newsroom/launch-call-expression-interest-select-four-new-members-eit-governing-board

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“