Новина 1

Начало » Документация » Програми и проекти » Новина 1

Училища, в които ще започне пилотно въвеждане на дуално образование през учебната 2015/2016 година

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“