Контакти

Начало » Документация » Програми и проекти » ДОМИНО » Контакти

Петя Евтимова         
Ръководител екип    
e-mail: [email protected]    
/02/ 9217 520    

Полина Златарска
Експерт Връзки с бизнеса
e-mail: [email protected]         
/02/ 9217 791
    
Николай Георгиев
Експерт ПОО
e-mail: [email protected]
/02/ 9217 614

SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE PROJECT SWISS SUPPORT FOR THE INTRODUCTION

OF DUAL-TRACK PRINCIPLES IN THE BULGARIAN VOCATIONAL EDUCATION SYSTEM

2А, Knyaz Dondoukov blvd. room 520, Sofia 1000, Bulgaria

[email protected] | (+359 2) 9217 520   •  [email protected] | (+359 2) 9217 791  •  [email protected] | (+359 2) 9217 614

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“