Контакти

Начало » Документация » Програми и проекти » Контакти

Петя Евтимова         
Ръководител екип    
e-mail: [email protected]    
/02/ 9217 520    

Полина Златарска
Експерт Връзки с бизнеса
e-mail: [email protected]         
/02/ 9217 791
    
Николай Георгиев
Експерт ПОО
e-mail: [email protected]
/02/ 9217 614

SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE PROJECT SWISS SUPPORT FOR THE INTRODUCTION

OF DUAL-TRACK PRINCIPLES IN THE BULGARIAN VOCATIONAL EDUCATION SYSTEM

2А, Knyaz Dondoukov blvd. room 520, Sofia 1000, Bulgaria

[email protected] | (+359 2) 9217 520   •  [email protected] | (+359 2) 9217 791  •  [email protected] | (+359 2) 9217 614

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“