„За жените в науката“, 2016

Начало » Наука » Архив » Архив "Конкурси и резултати" » „За жените в науката“, 2016

НАЦИОНАЛНАТА СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА „ЗА ЖЕНИТЕ В НАУКАТА“ СТАРТИРА НА 1 НОЕМВРИ 2015 Г.

От 1 ноември 2015 г. започна приемът на кандидатури за новото шесто издание на Националната стипендиантска програма „За жените в науката“ на L’Oréal и UNESCO.

Националната стипендиантска програма "За жените в науката" в България е създадена в рамките на международното партньорство между L’Oréal и ЮНЕСКО. Стипендиите се връчват в рамките на това партньорство от L’Oréal България с подкрепата на Националната комисия за ЮНЕСКО в България и Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Тази година ще бъдат връчени три годишни национални стипендии на жени учени от България с цел реализиране на значителни научни изследвания в областта на естествените науки в България. Стойността на всяка стипендия е 5000 евро, изплатена в български лева по курса на БНБ към деня на изплащането, и е предназначена за научни изследвания в България.

Стипендиите се връчват на жени, записани или завършили докторантска или постдокторантска степен.

Стипендиите се връчват на учени до 35-годишна възраст. Кандидатури на лица, родени преди 1 януари 1980 г,. няма да бъдат разглеждани. Кандидатите трябва да са български граждани.

Кандидатурите трябва да се подадат до 15.02.2016 г. в Секретариата на Националната комисия на Р България за ЮНЕСКО в София на адрес: ул. "Александър Жендов" 2, София 1113, или да бъдат изпратени на имейл адрес: [email protected].

Повече информация относно Националната стипендиантска програма "За жените в науката" в България  и формуляр за кандидатстване можете да намерите на уебсайта на програмата www.zajenitevnaukata.bg.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“