Регистър на банките

Начало » Документация » Регистри » Регистър на банките

Регистър на банките, сключили типов договор за кредитиране на студенти и докторанти


Име на търговската банка: Алианц Банк България АД

Адрес на търговската банка:  София, бул. "Мария Луиза" № 79

БУЛСТАТ: 128001319

Номер на типовия договор с министъра на образованието и науката: № Д 01-148/08.07.2011 г.

Дата на изменение на типовия договор     

Дата на прекратяване на типовия договор


Име на търговската банка: Банка ДСК ЕАД

Адрес на търговската банка:  София 1036, ул. "Московска" № 19

БУЛСТАТ:  121830616

Номер на типовия договор с министъра на образованието и науката: № Д 01-519/21.06.2010 г. 

Дата на изменение на типовия договор     

Дата на прекратяване на типовия договор


Име на търговската банка: Българо-американска кредитна банка АД

Адрес на търговската банка:  София, ул. "Славянска № 2

БУЛСТАТ:  121246419

Номер на типовия договор с министъра на образованието и науката: № Д01-49/22.03.2018 г. 

Дата на изменение на типовия договор     

Дата на прекратяване на типовия договор


Име на търговската банка: Инвестбанк АД

Адрес на търговската банка: 1404 София бул. "България" № 85

БУЛСТАТ: 831663282

Номер на типовия договор с министъра на образованието и науката: № Д01-64/19.04.2019 г.

Дата на изменение на типовия договор

Дата на прекратяване на типовия договор


Име на търговската банка: Първа Инвестиционна Банка АД

Адрес на търговската банка:  София 1797, бул. "Драган Цанков" № 37

БУЛСТАТ:  831094393

Номер на типовия договор с министъра на образованието и науката: № Д 01-100/20.06.2016 г. 

Дата на изменение на типовия договор     

Дата на прекратяване на типовия договор


Име на търговската банка: Райфайзенбанк  (България) ЕАД

Адрес на търговската банка:  София 1407, бул. "Н. Вапцаров" 55, БЦ Експо 2000, фаза 3

БУЛСТАТ:  831558413

Номер на типовия договор с министъра на образованието и науката: № Д 01-530/29.06.2010 г. 

Дата на изменение на типовия договор     

Дата на прекратяване на типовия договор


Име на търговската банка: Юробанк България АД  

Адрес на търговската банка:  София, ул."Околовръстен път"  №260

БУЛСТАТ: 000694749  

Номер на типовия договор с министъра на образованието и науката: № Д 01-4190/08.07.2013 г.

Дата на изменение на типовия договор     

Дата на прекратяване на типовия договор

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“