Програми и проекти

Начало » Документация » Програми и проекти

Информацията за техническото състояние на училищните автобуси и приемането на заявките за предоставяне на училищни автобуси става на електронен адрес: [email protected] 

Заявка за предоставяне на училищни автобуси

Справка за техническото състояние на училищните автобуси, с които се извършва превозът на децата и учениците на територията на общината


Изграждане на безжични мрежи в държавните и общински училища (НАЧАЛНИ И ОСНОВНИ УЧИЛИЩА)


Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“