Международен научен обмен ПЕГАСУС

Начало » Наука » Архив » Архив "Конкурси и резултати" » Международен научен обмен ПЕГАСУС

Проект на Фландрия за международен научен обмен ПЕГАСУС

Фондът за научни изследвания на Фландрия информира, че на 1 март 2016 г. предстои да стартира вторият (последен) кръг за набиране на кандидати за включване в проекта за международен научен обмен ПЕГАСУС Мария Склодовска-Кюри. Тя има за цел да насърчи мобилността на научните работници и предлага възможност за тригодишна работа на учени (с докторска степен) от други държави в научни институти във Фландрия.

На електронната страница на Фонда www.fwo.be можете да намерите допълнителна информация, условия и насоки за кандидатстване и да изтеглите формулярите за кандидатстване.

Срокът за кандидатстване е 1 май 2016 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“