Конкурс за стипендии, Латвия

Начало » Висше образование » Архив » Архив "Полезна информация" до 2018 г. вкл. » Конкурс за стипендии, Латвия

Държавната агенция за развитие на образованието на Република Латвия обявява конкурс за предоставяне на стипендии за обучение на български граждани

Държавната агенция за развитие на образованието на Република Латвия обявява конкурс за предоставяне на стипендии за обучение и научни изследвания, както и за участие в летни семинари, в латвийски висши училища и научни организации за учебната 2016-2017 година. Стипендиите са предназначени за студенти, изследователи и преподаватели, граждани на Република България.

Стипендиите включват:
А) Частичен срок на обучение (за студенти - до 10 месеца, за докторанти - до 11 месеца):
1. За студенти в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ - размерът на месечната стипендия е 500 евро.
2. За докторанти - размерът на месечната стипендия е 670 евро.
Б) Краткосрочен престой за провеждане на научни изследвания (до 5 месеца):
За преподаватели и изследователи -  размерът на дневната стипендия е 30 евро.
В) Участие е летни семинари:
За студенти и преподаватели - размерът на стипендията е 711 евро. Стипендията се предоставя директно на латвийските висши училища, а не на участниците в летните семинари.

Крайният срок за подаване на документите за участие в конкурсите за обучение и научни изследвания е 1 април 2016 г., а за летните семинари - 4 май 2016 година.

Повече информация за условията на конкурса и формулярите за участие може да бъде намерена на интернет сайта на Държавната агенция за развитие на образованието:
•    http://www.viaa.gov.lv/eng;  
•    http://www.viaa.gov.lv/eng/international_cooperation/scholarships_gov/useful_information/;
•    http://www.viaa.gov.lv/eng/international_cooperation/scholarships_gov/latvian_scholarships/  
         
Лице за контакт: Mrs. Aija Jakovica, International Cooperation Programme Unit, Management and External Cooperation Department, phone: +371 67814331, e-mail: [email protected].

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“