Финансиране на изследователски проекти

Начало » Наука » Архив » Архив "Конкурси и резултати" » Финансиране на изследователски проекти

Финансиране на изследователски проекти

ОТВОРЕН Е КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ

Корпорацията за   управление   на   изменението   на  климата   и  емисиите (Climate Change and Emissions Management Corporation) на провинция Албърта, Канада предлага възможности за финансиране на изследователски проекти. Финансирането не е ограничено до Канада, а е достъпно за проекти от цял свят, включително за България, стига тези проекти да са в някоя от следните области:

  • Енергийна ефективност;
  • Улавяне и съхранение на въглерод;
  • Чисто производство на енергия;
  • Възобновяеми енергии;
  • Адаптация към климатичните промени;
  • Намаляване на емисиите на парникови газове от биологични източници.

Проектите се финансират с постъпилите във Фонда за управление наменението на климата и емисиите на канадската провинция Албърта средства от компаниите, които не спазват закона за намаляване на емисии на парникови газове. В момента Фондът разполага с 271 млн. евро и предоставя безвъзмездно финансиране на стойност 152 млн. евро за 51 проекта. Те могат да бъдат от всички нива на иновационната верига – от най-ранен изследователски етап до етап на комерсиализация и внедряване.

Понастоящем е отворена процедура за набиране на проектни предложения в областта на управлението на емисиите на парниковите газове от биологични източници, като крайният срок за кандидатстване е 21 февруари 2014 г.

Кандидатства се по електронен път на уебсайта на Корпорацията www.ccemc.ca.

Започва с общо описание на идеята. В последствие тя се оценява и в случай, че бъде одобрена се изпращат указания за разработване на пълно проектно предложение, което от своя страна минава през различни етапи на оценяване.

Подробна информация за програмата е публикувана на официалния сайт на Корпорацията.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“