Стипендии, Естония

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Преподаватели" » Стипендии, Естония

Национална програма на Република Естония за предоставяне на стипендии за обучение на чуждестранни студенти, изследователи и академичен персонал за академичната 2016/2017 година

Отворена за кандидатстване е Национална програма на Република Естония за предоставяне на стипендии за обучение на чуждестранни студенти, изследователи и академичен персонал за академичната 2016/2017 г. Молбите за подаване на кандидатури се подават електронно или по пощата.

Крайният срок за подаване на кандидатури за обучение на чуждестранни студенти, изследователи и академичен персонал е 31 март 2016 г., а за летни или зимни училища е 15 април 2016 г.

Размерът на стипендиите е:

  • 350 € на месец за студенти;
  • 422 € на месец за докторанти и изследователи;
  • 45 € на ден за краткосрочни посещения за изследователи;
  • До 500 € месечно за летни или зимни училища от таксата за курсовете и 25 € на ден за настаняване за период от максимум 28 дни.

Цялата информация за програмата може да се намери на адреси:
http://www.studyinestonia.ee/scholarships
http://archimedes.ee/stimpendinmid/en/valisriikide-stipemdiumid

Лице за контакт: г-н Сандер Кирсел, Фондация „Архимедес", ел. поща: [email protected]. тел. +372 999 397.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“