Специализация в Япония

Начало » Наука » Архив » Архив "Конкурси и резултати" » Специализация в Япония

Специализация в Япония

Информация за възможностите за специализация в Япония със стипендии,

отпускани от Международна фондация „Мацумае”

Международна фондация "Мацумае" със седалище в Токио ни информира за възможностите за кандидатстване за стипендиите, които Фондацията отпуска за кандидати от цял свят, включително и за български граждани. Стипендиите се предоставят за провеждане на научни изследвания за срок от три до шест месеца в периода април 2015 - март 2016 година. Стипендиите ще бъдат отпускани приоритетно за научни изследвания в областта на естествените науки, инженерните науки и медицината.
Кандидатите следва да отговарят на следните условия:

  • Да притежават образователна и научна степен "доктор";  
  • Да са на не повече от 49 годишна възраст към момента на кандидатстване;
  • Да владеят в достатъчна степен английски или японски език;
  • Да не са посещавали до сега Япония;
  • Да притежават покана от японска институция (университет, научноизследователски институт, лаборатория и др.), с уточнена работна програма.

На одобрените кандидати Международна фондация "Мацумае" ще предостави:

  • Самолетен билет до Япония и обратно;
  • Месечна сума – 200 000 японски йени;
  • Застраховки и др.

Кандидатите самостоятелно изпращат документите си на адреса на Международна фондация "Мацумае" до 31 август 2014 г.

Подробна информация за програмата, съдържаща и необходимите документи, и формуляри за кандидатстване могат да бъдат намерени на:
www.mars.dti.ne.jp/mif

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“