Стипендии за изследователска работа

Начало » Наука » Архив » Архив "Конкурси и резултати" » Стипендии за изследователска работа

Стипендии за изследователска работа

Центърът „Джон В. Клюги" към Конгресната библиотека на САЩ обявява прием на заявления за стипендии за изследователска работа.

Стипендиите са за кандидати с докторска или друга следдипломна квалификация и се предоставят за научна работа в областта на хуманитарните/обществените науки. Размерът им е 4 200 щ.д. на месец за период между 4 и 11 месеца.

Подават се онлайн в срок до 15 юли 2016 година.

Центърът „Джон В. Клюги" е създаден през 2000 г., след като роденият в Германия американски предприемач Джон Клюги дарява 60 милиона щ.д. по повод честването на 200-годишнината на най-голямата библиотека в света.

Пълната информация за стипендиите, както и критериите за допустимост са налични на електронен адрес: http://www.loc.gov/kluge/fellowships/kluge.html.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“