Национален център по обществено здраве и анализи

Начало » Документация » Регистри » Национален център по обществено здраве и анализи

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Национален център по обществено здраве и анализи

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма: Социална медицина и здравен мениджмънт
Акредитация валидна до: 27.10.2022 г.
Оценка: 9,08

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма: Токсикология
Акредитация валидна до: 27.10.2021 г.
Оценка: 8,95

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма: Хранене и диететика
Акредитация валидна до: 07.04.2021 г.
Оценка: 8,09

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма: Хигиена
Акредитация валидна до: 07.04.2021 г.
Оценка: 8,18

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“