Стипендии за обучение в Бавария

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Студенти" » Стипендии за обучение в Бавария

Стипендии за обучение в Бавария

Бавария стартира процедура за отпускане на годишни стипендии за чуждестранни студенти за академичната 2017-2018 година. Висшисти от България, Хърватия, Чехия, Унгария, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия и Украйна имат право да кандидатстват. Стипендиите ще финансират докторантури и следдипломни квалификации  в баварски университети. Едногодишните стипендии могат да бъдат удължавани два пъти до 3 години. Стипендията се изплаща ежемесечно (700 евро) и възлиза на 8,400 евро годишно. Студенти с поне едно дете получават 860 евро за месец или 10,320 евро годишно.

Срокът за подаване на документи е 1 декември 2016 г.

Повече информация може да бъде открита на електронните страници:
www.bayhost.de  и
http://www.uni-r.de/bayhost/english/scholarships/study-in-bavaria/index.html.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“