Стипендии Корейския университет DGIST

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Студенти" » Стипендии Корейския университет DGIST

Стипендии за български кандидати в Корейския университет DAEGU GYEONGBUK INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Корейският университет по наука и технологии Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology (DGIST) предоставя стипендии за чуждестранни граждани за обучение в образователно-квалификационна степен „магистър” и образователна и научна степен „доктор“, считано от март 2017 г.

Кандидатите за обучение самостоятелно подготвят и изпращат необходимите документи, съгласно изискванията, посочени от DGIST.

Подробна информация за програмата, както и необходимите документи за кандидатстване може да бъдат намерени:
http://admission.dgist.ac.kr/site/dgist_admission/menu/478.do#adm_4

Периодите за подаване на документите са между 13 и 27 октомври, както и 15-29 декември 2016 г.

Адреси за контакти с DGIST:
[email protected]
Admissions Team, DGIST, 333, Techno jungang-daero, Hyeonpung-Myeon, Dalseong-Gun, Daegu, 42988, Rep. of Korea

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“