Приемна

Начало » Административно обслужване » Приемна

С лице към хората
В приемната се подават искания, жалби, протести, сигнали, предложения и запитвания, донесени от граждани или получени по пощата. Регистрират се заявления за вписване, промени и отписване в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на частни детски градини и училища, както и заявления и устни запитвания по Закона за достъп до обществена информация.

 

Адрес: София 1000, бул. "Княз Дондуков" 2а приемна, партер - „Запад”

Приемно време: от 09.00 до 17.30 ч.

Телефон: 02/9217 760

Електронна поща: [email protected]

Лица за контакт:
Владимир Тороманов – главен експерт в дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване”
Латя Махлелиева – старши експерт в дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване”

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“