Достъп до информация

Начало » Достъп до информация

С лице към хората
В Министерството на образованието и науката има определена зала за преглед и предоставяне на информация по Закона за достъп до обществена информация.

Заявленията за достъп до обществена информация се подават в Центъра за администартивно обслужване всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч.

Адрес: София 1000, бул. "Княз Дондуков" 2А, Център за администартивно обслужване, партер - „Запад”

 


Лица за контакт

Славка Янчева – главен експерт в дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване”,
тел.: (02) 9217 638
e-mail: s.goranova@mon.bg

Ралица Пастармаджиева – старши експерт в дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване”,
тел.: (02) 9217 651
e-mail: [email protected]


Формуляри и образци на заявленияИнформация, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета от Закона за достъп до обществена информация


Отворени данни (публ. 10.06.2021 г.)

Анкета за изследване търсенето на отворени данни от бизнеса и гражданското общество (публ. 28.06.2021 г.)


Отчет за работата на МОН по Закона за достъп до обществена информация

ОТЧЕТ за работата на МОН по Закона за достъп до обществена информация за 2020 г. (публ. 19.02.2021 г.)

ОТЧЕТ за работата на МОН по Закона за достъп до обществена информация за 2019 г. (публ. 14.02.2020 г.)

ОТЧЕТ за работата на МОН по Закона за достъп до обществена информация за 2018 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“