Достъп до информация

Начало » Административни услуги » Достъп до информация

С лице към хоратаВ Министерството на образованието и науката има определена зала за преглед и предоставяне на информация по Закона за достъп до обществена информация.

Заявленията за достъп до обществена информация се подават в приемната всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч.

Адрес: София 1000, бул. "Княз Дондуков" 2А приемна, партер - „Запад”

 


Формуляри и образци на заявления


Лица за контакт

Славка Янчева – главен експерт в дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване”,
тел.: (02) 9217 638
e-mail: s.goranova@mon.bg

Ралица Пастармаджиева – старши експерт в дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване”,
тел.: (02) 9217 651
e-mail: [email protected]


Отчет за работата на МОН по Закона за достъп до обществена информация

ОТЧЕТ за работата на МОН по Закона за достъп до обществена информация за 2018 г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“