Покана за участие на български учени и експерти в предстоящ международен семинар „Envolving Energy Models in Emerging Economies -COP 21", който ще се проведе в периода 12-14 декември 2016 г. в гр. Ахмедабад, Индия

Начало » Наука » Архив » Архив "Конкурси и резултати" » Покана за участие на български учени и експерти в предстоящ международен семинар „Envolving Energy Models in Emerging Economies -COP 21", който ще се проведе в периода 12-14 декември 2016 г. в гр. Ахмедабад, Индия

Покана за участие на български учени и експерти в предстоящ международен семинар „Envolving Energy Models in Emerging Economies - COP 21", който ще се проведе в периода 12-14 декември 2016 г. в гр. Ахмедабад, Индия

Целта на международния семинар е да се предостави възможност на учени и експерти от развиващите се страни да разработят пътна карта и правна рамка за енергийните модели и свързаните с тях въпроси, касаещи промените в климата и др.

Организатори на проявата са неправителствените индийски организации "NAM S&T Centre" и "SEEM". Желаещите да участват в горепосочения международен семинар следва да изпратят (до „NAM S&T Centre" на и-мейл: [email protected]), най-късно до 04.11.2016 г., попълнена приложената Номинационна форма, заедно с 1-2 печатни страници разработка от тях (на английски език) по темата на семинара.

Кандидатите за участие в семинара ще се одобрят от организаторите, въз основа на академичния им и професионален опит, както и представената разработка.

Организаторите ще осигурят на евентуалните участници от България настаняване (вкл. закуски, обеди и вечери) за 4 нощувки (един ден преди и след семинара), като българските участници следва да осигурят за тяхна сметка самолетните билети, както и да заплатят на организаторите по 400 щатски долара на участник за организацията на проявата.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“