Пакет 7РП

Начало » Наука » Архив » Архив "Конкурси и резултати" » Пакет 7РП

ОБРАЗЦИ КЪМ ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО СЕДМА РАМКОВА ПРОГРАМА

Ръководителите на проекти, по които предстои да бъдат изплатени сумите за съфинансиране на последен етап, трябва да предоставят необходимите документи в Министерство на образованието и науката до 23 ноември 2016 г.

Адресът за изпращане е: Министерство на образованието и науката, Дирекция „Наука“, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 2А, София 1000.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“