Стипендии в Хановер

Начало » Наука » Архив » Архив "Конкурси и резултати" » Стипендии в Хановер

Покана за кандидатстване за стипендии в Хановерския институт за философски изследвания

Хановерският институт за философски изследвания (Forschungsinstitut für Philosophie Hannover) отпуска две изследователски стипендии за периода 1 октомври 2017 – 31 юли 2018 г.

Институтът подкрепя научноизследователски проекти в областта на философията, хуманитарните и социалните науки и предоставя тази възможност с цел осъществяване на научноизследователски проекти в креативна, интердисциплинарна и международна среда.

Изисквания за допустимост:
Кандидатът да е докторант или пост-докторант.

Хановерският институт предлага:

  • грант в размер на 1 500 евро месечно за 10 месеца;
  • работно място/офис в изследователския институт;
  • асистент, който да осигурява литература и подпомага работата;
  • научни консултации и подкрепа във връзка научноизследователския проект.

За повече информация за стипендията можете да се свържете с г-жа Анна Хаук
(тел.: +49 (0) 511 1 64 09 10, имейл: [email protected]).

Документите за кандидатстване (вкл. CV, списък с публикации, препоръка (може да бъде изпратена чрез имейл отделно), описание (до 12 000 символа + до 1 страница с литература) и резюме (до 1000 символа) на изследователския проект на немски или английски език) се изпращат на мениджъра на Хановерския институт за философски изследвания по електронната поща (в PDF файл) най-късно до 15 март 2017, 12:00 Централноевропейско време.

Anna Maria Hauk M.A.
имейл: [email protected]

Forschungsinstitut fur Philosophie Hannover
Gerberstrasse 26
30169 Hannover Germany

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“