Италиански език

Начало » Общо образование » Държавни зрелостни изпити » Изпитни материали за държавни зрелостни изпити по предмети » Италиански език

Държавни зрелостни изпити

 Сесия

  

  

  Втори задължителен ДЗИ  

     

   ДЗИ по желание

май-юни 2020 г.

       
август-септември 2020 г.          
май-юни 2019 г.        
август-септември 2019 г.            
май-юни 2018 г.        
август-септември 2018 г.          
май-юни 2017 г.          
август-септември 2017 г.            
май-юни 2016 г.        
август-септември 2016 г.            

 


 Сесия

  

  

  Втори задължителен ДЗИ  

     

   ДЗИ по желание

май-юни 2015 г.

       
август-септември 2015 г.            
май-юни 2014 г.          
август-септември 2014 г.            
май-юни 2013 г.        
август-септември 2013 г.            
май-юни 2012 г.            
август-септември 2012 г.            
май-юни 2011 г.            
август-септември 2011 г.            
май-юни 2010 г.            
август-септември 2010 г.            
май-юни 2009 г.            
август-септември 2009 г.            
май-юни 2008 г.            
август-септември 2008 г.            
пробна 2007 г.            

примерни изпитни
материали 2007 г.

           

 

 

ИЗПИТНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ - 2013 г.

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ по желание

===========================

ИЗПИТНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ - 2012 г.

Задължителен ДЗИ по избор - 23 май 2012 г.

 

ДЗИ по желание - май 2012 г.

 31 август 2012 г.

====================================================

ИЗПИТНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ - 2011 г.

Задължителен ДЗИ по избор - 19 май 2011г

ДЗИ по желание - май 2011 г.

септември 2011 г.

======================================

ИЗПИТНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ - 2010 г.

Задължителен ДЗИ по избор - 17 май 2010 г.

ДЗИ по желание - май 2010 г.

Задължителен ДЗИ по избор - май 2009 г.

ДЗИ по желание - май 2009 г.

 

 

ИЗПИТНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ - 2008 г.

Задължителен ДЗИ по избор - май 2008 г

Задължителен ДЗИ по избор (по желание) - септември 2008 г.

  • Италиански език

  • ИЗПИТНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОБНИТЕ ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ - 2007 г.

Изпитни варианти и отговори

========================

ИЗПИТНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ- примерни за 2007 г.

================================================

ИЗПИТНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ- примерни за 2007 г.

 Изпитни варианти и отговори

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“