Архив на учебни програми

Начало » Общо образование » Учебни програми » Учебни програми по класове » Архив на учебни програми

Архив на учебни програми

Учебни програми за I клас в сила до учебната 2015-2016 година

Учебни програми за II клас в сила до учебната 2016-2017 година

* Програмата може да се използва и за свободноизбираема подготовка при спазване на логическата структура


Учебни програми за III клас в сила до 2017/2018 година

* Програмата може да се използва и за свободноизбираема подготовка при спазване на логическата структура


Учебни програми за V клас в сила до учебната 2015-2016 година

* Програмата може да се използва и за свободноизбираема подготовка при спазване на логическата структура

ЗАБЕЛЕЖКА: Учебните програми за задължителноизбираема подготовка, както и тези за спортните училища продължават да бъдат в сила.


Учебни програми за VI клас в сила до учебната 2016-2017 година

* Програмата може да се използва и за свободноизбираема подготовка при спазване на логическата структура

Учебни програми за VII клас в сила до учебната 2017-2018 година

* Програмата може да се използва и за свободноизбираема подготовка при спазване на логическата структура


Учебни програми за VIII клас

* Програмата може да се използва и за свободноизбираема подготовка при спазване на логическата структура
ЗП - задължителна подготовка; ПП - профилирана подготовка

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“