Учебни програми за IX клас

Начало » Общо образование » Учебни програми » Учебни програми по класове » Учебни програми за IX клас

Учебни програми за IX клас в сила от учебната 2018-2019 година

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“