Университетски електронни страници

Начало » Други институции » Връзки » Университетски електронни страници

Университетски електронни страници

СА "Д.Ценов" - Свищов
www.uni-svishtov.bg

УНСС
www.unwe.acad.bg

НБУ
www.nbu.bg

НСА
www.nsa.bg

Бургаски свободен университет
www.bfu.bg

РУ "Ангел Кънчев"
www.uni-ruse.bg

ТУ - Варна
www.tu-varna.acad.bg

Икономически университет - Варна
www.ue-varna.bg

Варненски свободен университет
www.vfu.bg

ХТМУ - София
www.uctm.edu

УАСГ
www.uacg.bg

СУ "Св. Кл. Охридски"
www.uni-sofia.bg

Висше транспортно училище "Тодор Каблешков"
www.vtu.bg

ТУ - София
www.tu-sofia.bg

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
www.shu-bg.net

Национална художествена академия
www.nha-bg.org

ТУ - Габрово
www.tugab.bg

МГУ "Св. Иван Рилски"
www.mgu.bg

БУ "Асен Златаров"
www.btu.bg

Университет по хранителни технологии - гр. Пловдив
www.uft-plovdiv.bg

Аграрен университет - Пловдив
www.au-plovdiv.bg/bg

ВСУ "Любен Каравелов" - София
www.vsu.bg

НАТФИЗ
www.natfiz.bg

Академия за музикално и танцово изкуство - Пловдив
www.artacademyplovdiv.com

Медицински университет - София
http://mu-sofia.bg

ПУ "П.Хилендарски"
www.uni-plovdiv.bg

ЮЗУ Благоевград
www.swu.bg

Лесотехнически университет
www.ltu.bg

Американски университет - Благоевград
www.aubg.bg

Университет по библиотекознание и информационни технологии
www.svubit.org

Медицински университет - Пловдив
http://meduniversity-plovdiv.bg

Медицински университет - Варна
www.mu-varna.bg

ВА - "Г.С.Раковски"
http://rakovski-defcol.mod.bg/BG

ВТУ "Кирил и Методий"
www.uni-vt.bg

ВВМУ "Никола Вапцаров" - Варна
www.naval-acad.bg

ВМИ - Плевен
www.vmi-pl.bg

НВУ "Васил Левски" - Велико Търново
www.nvu.bg

Тракийски университет
www.uni-sz.bg

ВИПОНД
http://www.academy.mvr.bg

ДМА - "Панчо Владигеров"
www.dma.data.bg

Български виртуален университет
http://ecet.ecs.ru.acad.bg/bvu

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“