Секторни съюзи на уменията

Начало » Документация » Програми и проекти » Проекти на Европейската комисия » Покани за представяне на проектни предложения » Секторни съюзи на уменията

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

EACEA 04/2017 в рамките на програма „ЕРАЗЪМ+“

КД 2 — Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

Секторни съюзи на уменията

Секторните съюзи на уменията имат за цел преодоляване недостига на умения чрез откриване нуждите на пазара на труда в конкретен сектор и подобряване на способността за реагиране на системите за професионално образование и обучение на всички нива по отношение на тези нужди. Секторните съюзи на уменията подпомагат разработването и предоставянето на транснационално учебно съдържание за професионално обучение и методологии за преподаване и обучение за основните европейски професионални профили.

Може да се кандидатства по една от следните „партиди“:

Партида 1 – Секторни съюзи на уменията за определяне на нужните умения

Партида 2 – Секторни съюзи на уменията за разработване и предоставяне на ПОО

Партида 3 – Секторни съюзи на уменията за въвеждане на нов стратегически подход („план“) за сътрудничество в сектора по отношение на уменията

Критериите за допустимост са описани подробно в Поканата за всяка партида.

Общият бюджет за съфинансиране на проектите се предвижда да бъде 28 млн. евро

(1 млн. евро за партида 1, 3 млн. евро за партида 2 и 24 млн. евро за партида 3).

Краен срок за подаване на заявления - 2 май 2017 г.

Онлайн информационен ден ще бъде проведен на 16 февруари 2017 г. Повече информация може да се намери тук:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/news/save-date-sector-skills-alliances-infoday-16-february-2017_en

Пълна информация - основни насоки и формуляр за кандидатстване:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sector-skills-alliances-eacea-042017_en

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sector-skills-alliances-eacea-042017_en

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“