Корея, 2017

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Студенти" » Корея, 2017

ИНФОРМАЦИЯ за обучение на български граждани в Република Корея

Правителството на Република Корея отпуска стипендии на чуждестранни граждани за обучение в Корейския институт за развитие (Korea Development Institute) и в частност Училището за публична политика и управление (School of Public Policy and Management) за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” по следните програми:

  • Магистърска програма по публична политика;
  • Магистърска програма по политика за развитие;
  • Магистърска програма по публично управление.

Кандидатите следва:

  • Да притежават диплома за завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ с много добър успех;
  • Да не са корейски граждани, както и техните родители;
  • Да са физически и психически здрави;
  • Да са под 40 години към 1 септември 2017 г.

Заинтересованите лица могат да намерят необходимите формуляри за кандидатстване, както и подробна информация на следния електронен адрес:
http://admissions.kdischool.ac.kr

Кандидатите за обучение самостоятелно подготвят и изпращат необходимите документи, съгласно изискванията, посочени от корейския университет.

Необходимите документи се изпращат по електронен път на https://apply.kdischool.ac.kr , както и по пощата на адрес: 263 Namsejong-ro, Sejong-si, 30149, Republic of Korea.

Крайният срок за кандидатстване е 20 март 2017 г.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“