Постановление на Министерския съвет за българските неделни училища в чужбина

Начало » За българите зад граница » Постановление на Министерския съвет за българските неделни училища в чужбина

Учебна 2020-2021 година

Учебна програма по БЕЛ за XII клас за обучението, организирано в чужбина компонент български език (публ. 11.02.2021 г.)

Учебна програма по БЕЛ за XII клас за обучението,организирано в чужбина компонент литература (публ. 11.02.2021 г.)

Списък на българските неделни училища в чужбина за учебната 2020/2021 година, утвърден със Заповед № РД09-3526/04.12.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 07.12.2020 г.)

Списък на българските неделни училища в чужбина за учебната 2020/2021 година, утвърден със Заповед № РД09-3526/04.12.2020 г. на министъра на образованието и науката, за финансово подпомагане от Министерството на образованието и науката по ПМС № 90/29.05.2018 г.  - ВТОРИ ТРАНШ (публ. 07.12.2020 г.)

Правила за отчитане на средствата, утвърдени със Заповед № РД09-2840/13.10.2020 г. и приложенията към тях (публ. 14.10.2020 г.)

Правила за отчитане на средствата, предоставени на организациите по чл. 1, ал. 1 от ПМС № 90 от 29.05.2018 г. за българските неделни училища в чужбина, изм. и доп. ДВ бр. 85 от 2.10.2020 г., за учебната 2020/2021 година

Приложение № 1

Приложение № 2


Списък на българските неделни училища в чужбина за учебната 2020/2021 година, утвърден със Заповед № РД09-612/09.03.2020г. на министъра на образованието и науката, за финансово подпомагане от Министерството на образованието и науката по ПМС № 90/29.05.2018 г. - ПЪРВИ ТРАНШ (публ.24.07.2020 г.)


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 на Министерския съвет от 29 май 2018 г. за българските неделни училища в чужбина


Заповед № РД09-1528/16.07.2020 г. за определяне размера на средствата на училищата, включени в Списъка на българските неделни училища в чужбина за учебната 2020/2021 година (публ. 17.07.2020 г.)


Списък на бългaрските неделни училища в чужбина за учебната 2019/2020 година, утвърден със Заповед № 09‐2709/21.10.2019 г. на министъра на образованието и науката, за финансово подпомагане от Министерството на образованието и науката по ПМС № 90/29.05.2018 г. ‐ ВАЛУТНИ КУРСОВЕ (публ. 11.03.2020 г.)

Списък на българските неделни училища в чужбина за учебната 2020/2021 година, утвърден със Заповед № РД09-612/09.03.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 10.03.2020 г.)


Учебна 2019-2020 година


Списък на бългaрските неделни училища в чужбина за учебната 2019/2020 година, утвърден със Заповед № 09-2709/21.10.2019 г. на министъра на образованието и науката, за финансово подпомагане от Министерството на образованието и науката по ПМС № 90/29.05.2018 г.  - ВТОРИ ТРАНШ (публ. 02.12.2019 г., актуализиран 10.01.2020 г.)

Списък на българските неделни училища в чужбина за учебната 2019/2020 година, утвърден със Заповед № 09-1080/09.042019 г. на министъра на образованието и науката, за финансово подпомагане от Министерството на образованието и науката по ПМС № 90/29.05.2018 г. - ПЪРВИ ТРАНШ (публ. 07.08.2019 г.)
 
Окончателният размер на финансирането за учебната 2019/2020 година ще бъде определен въз основа на декларираните данни от училищата към 15 октомври за: наетите/ползваните помещения за провеждане на обучението, наличието на обучение в друго населено място/други населени места, освен на основния адрес на училището, движението и броя на децата/учениците в присъствена и електронна форма на обучение и на кандидат-студентите, броя на децата/учениците, участващи в допълнителна училищна дейност за съхраняване на националното самосъзнание, култура и традиции, наличие на организирани и/или успешно положени тестове, одитирани от европейска езикова организация - партньор на Съвета на Европа и за организации – домакини на онлайн изпити по български език, организирани от Департамента за езиково обучение към Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Списък на българските неделни училища в чужбина за учебната 2019/2020 година, изменен със Заповед № РД09-2709/21.10.2019 г. на министъра на образованието и науката, за финансово подпомагане от Министерството на образованието и науката по ПМС № 90/29.05.2018 г. (публ. 23.10.2019 г.)

Учебна програма по учебния предмет история и цивилизации за средна образователна степен (VIII – ХII клас) за обучението, организирано в чужбина (Приложение № 1)
Учебна програма по учебния предмет география и икономика за средна образователна степен (VIII – ХII клас) за обучението, организирано в чужбина (Приложение № 2)
Разпределение на учебното време за обучението, организирано в чужбина, за учебната 2019-2020 година
(Публикувано на 12.08.2019 г.)


Правила за отчитане на средствата, утвърдени със Заповед № РД09-1285/04.06.2020  г. и приложенията към тях (публикувани на 13.08.2019 г., акт. 04.11.2019 г. и актуализирани на 09.06.2020 г.)

Правила за отчитане на средствата, предоставени на организациите по чл. 1, ал. 1 от ПМС № 90 от 29.05.2018 г. за българските неделни училища в чужбина за учебната 2019/2020 година

Приложение № 1

Приложение № 2


Заповед № РД09-1935/31.07.2019 г. за определяне размера на средствата на училищата, включени в Списъка на българските неделни училища в чужбина за учебната 2019/2020 година
(Публикувано на 01.08.2019 г.)


Списък на българските неделни училища в чужбина за учебната 2019/2020 година, утвърден със Заповед № РД 09 - 1080/09.04.2019 г на министъра на образованието и науката - за финансово подпомагане от Министерството на образованието и науката по ПМС № 90/29.05.2018 г.


Учебна 2018-2019 година

Информация с валутните курсове, по които са извършени преводите по Списъка на българските неделни училища в чужбина през учебната 2018/2019 година, със стойността на финансовото подпомагане от МОН


Учениците от българските неделни училища в чужбина могат да сертифицират знанията си по български език

Министерството на образованието и науката и Департаментът за езиково обучение към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ актуализираха   Регламента за провеждане на онлайн изпитите по български език. Достъпно, по ясни правила и обективни критерии за измерване нивото на владеене на езика учениците от българските неделни училища в чужбина могат да сертифицират знанията си по Общата европейска езикова рамка. На всеки кандидат, успешно издържал предвидените писмен и устен изпит, се издава сертификат за ниво на владеене на български език като чужд. Документът има международна валидност и е безсрочен.

Изпитните тестове на ДЕО отговарят напълно на 17-те стандарта на АЛТЕ - неправителствена организация със статут на участник в Съвета на Европа и консултант на ООН по въпросите на езиковата политика.

Изпитът се администрира онлайн, а регистрацията в сайта http://bg.e-learning-deo.uni-sofia.bg/ дава възможност на кандидатите да правят упражнения, както и примерни тестове.

Всеки кандидат може да полага изпита за всяко ниво неограничен брой пъти.

Езиковият тест по български език вече е признат и включен в програмата "Сертификат за двуезичност" в САЩ. Българският език в САЩ чрез сертифициране е признат в щатите Илинойс, Минесота, Мичиган, Мериленд, Масачузетс, Вирджиния, окръг Колумбия и Северна Каролина. Полученият сертификат ще дава допълнително предимство на учениците от българските неделни училища при кандидатстване в университет, тъй като много от висшите училища в САЩ признават доказаното с документа двуезичие на кандидата.

Сертификатът за ниво на владеене на български език носи преференции и за младите българи от чужбина, желаещи да продължат образованието си в България. Изменена е Наредбата за прием на студенти в държавните висши училища. Предвидена е възможност оценката от сертификата, с минимално ниво не по-ниско от В2, да бъде зачитана по решение на Академичния съвет на висшето училище като балообразуваща оценка за отделни специалности.

С уреждането на тази възможност Министерството на образованието и науката изпълнява ангажимента за повишаване мотивацията на изучаване на български език зад граница, за по-добра проходимост в българската и в чуждите образователни системи и определянето му като матуритетен предмет в училища в чужбина.

Регламент за провеждане на онлайн изпитите по български език


Списък на българските неделни училища в чужбина за учебната 2018/2019 година, изменен със Заповед № РД09-135/08.01.2019 г. на министъра на образованието и науката, за финансово подпомагане от Министерството на образованието и науката по ПМС № 90/29.05.2018 г.


Лица за контакт по въпроси, свързани с дейността на българските неделни училища (БНУ) в чужбина, на бенефициентите по Националната програма „Роден език и култура зад граница“ и на лекторатите по български език, литература и култура към чуждестранни университети


Списък на българските неделни училища в чужбина със стойността на финансовото подпомагане от МОН за учебната 2018/2019 година - втори транш

Правилата за отчитане на средствата, утвърдени със Заповед № РД 09-2976/19.10.2018 г. и приложенията към тях

Заповед № РД 09-2976/19.10.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за отчитане на средствата, предоставени по ПМС № 90 за българските неделни училища в чужбина за учебната 2018/2019 година

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3


Изменение на Списъка на бългaрските неделни училища в чужбина за учебната 2018/2019 година със Заповед № РД 09-2956/16.10.2018 г. на министъра на образованието и науката, за финансово подпомагане от Министерството на образованието и науката по ПМС № 90/29.05.2018 г.


Списък на бългaрските неделни училища в чужбина за учебната 2018/2019 година, утвърден със Заповед № РД 09-469/22.03.2018 г. на министъра на образованието и науката, за финансово подпомагане от Министерството на образованието и науката по ПМС № 90/29.05.2018 г. - първи транш

Окончателният размер на финансирането за учебната 2018/2019 година се определя въз основа на декларираните данни от училищата към 15 октомври за: наетите/ползваните помещения за провеждане на обучението, наличието на обучение в друго населено място/други населени места, освен на основния адрес на училището, движението и броя на децата/учениците в присъствена и електронна форма на обучение и на кандидат-студентите, броя на децата/учениците, участващи в допълнителна училищна дейност за съхраняване на националното самосъзнание, култура и традиции и наличие на организирани и/или успешно положени тестове, одитирани от европейска езикова организация - партньор на Съвета на Европа.
Във връзка с извършване на преводите е необходимо да бъде потвърдена финансова идентификация на банкова сметка. При промени на банковите сметки и за новите училища се представя информация
със следните реквизити:

  1. Наименование на бенефициента на латиница.
  2. Име на банката на латиница.
  3. Номер на банковата сметка или IBAN.
  4. SWIFT код или друг идентификационен номер за банките извън SWIFT системата.

Информацията се изпраща на следните имейли: [email protected], [email protected], [email protected].

Заповед за определяне размера на средствата на училищата, включени в Списъка на българските неделни училища в чужбина за учебната 2018/2019 година

Списък на българските неделни училища в чужбина за учебната 2018/2019 година, утвърден със Заповед № РД 09 - 469/22.03.2018 г. на министъра на образованието и науката за финансово подпомагане от Министерството на образованието и науката по ПМС № 334/08.12.2011 г.

Разпределение на учебното време за обучението, организирано в чужбина, за учебната 2018/2019 година


Учебни програми за обучението, организирано в чужбина

Учебни програми по история и цивилизации и по география и икономика за обучението, организирано в чужбина, за учениците от V-VII клас през учебната 2017/2018 година


Готови са новите учебни програми по български език и литература за учениците от българските училища в чужбина

Със заповед на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев са утвърдени новите учебни програми по български език и литература (БЕЛ) за обучението, организирано в българските училища в чужбина, за учениците от І, ІІ, V, VІ и VІІІ клас. Учебните програми ще влизат в сила поетапно, което ще е в синхрон с влизането в сила на новите учебни програми в училищата в България, и ще даде възможност за осигуряване на обучението в чужбина с учебни помагала, разработени по новите учебни програми и утвърдени съгласно разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование.

Програмите съдържат два компонента –  Български език и Литература, както са формирани учебните програми по БЕЛ за училищата в България. Компонент Български език включва два модула – Български език като втори език и Български език.  Програмите по Български език като втори език съответстват на изискванията на Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР). Те са синхронизирани с темите, с очакваните резултати и с новите понятия в  учебните програми по БЕЛ, модул Български език, прилагани в училищата в България. Съобразени са и с темите, с очакваните резултати и с новите понятия в учебните програми по БЕЛ, компонент Литература, прилагани в училищата в България, като са включени само произведения от българската литература.

Посочените параметри са обвързани както с необходимостта от създаване на условия за изучаване на българския език зад граница, за осъществяване на ефективни дейности за съхраняване на националното самосъзнание, така и с необходимостта от създаване на предпоставки за успешно продължаване образованието и обучението в училища в България.

Учебни програми по български език и литература за обучението, организирано в чужбина, за учениците, които през учебната 2017/2018 година постъпват в I, във II, в V, в VI и  VIII клас

Учебни програми по български език и литература за обучението, организирано в чужбина, за учениците, които през учебната 2018/2019 година постъпват в III, в VII и в IX клас

Учебни програми по български език и литература за обучението, организирано в чужбина, за учениците, които през учебната 2019/2020 година постъпват в IV и в X клас

Учебни програми по български език и литература за обучението, организирано в чужбина, за учениците, които през учебната 2020/2021 година постъпват в XI клас (публ. 08.10.2020 г.)


 Учебна 2017/2018 година

Правилата за отчитане на средствата, утвърдени със Заповед № РД  09-2912/31.07.2017  г. и приложенията към тях

Забележка: Всеки бенефициент, към който има училище, вписано в Списъка  на българските неделни училища в чужбина за учебната 2017/2018 година, следва да представи Финансова идентификация на банковата сметка, подписана и подпечатана от обслужващата банка, съдържаща името на бенефициента, името на банката, S.W.I.F.T кода на банката, IBAN или номера на сметката на бенефициента.
Необходимо е при изпращането на информацията бенефициентът да посочи номера, под който училището е вписано в списъка за финансиране, публикуван на сайта на МОН.
Информацията следва да се изпрати на посочените адреси: [email protected], [email protected] и [email protected].

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“