Межд. образователни изложения в Урайна

Начало » Висше образование » Архив » Архив "Полезна информация" до 2018 г. вкл. » Межд. образователни изложения в Урайна

МЕЖДУНАРОДНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗЛОЖЕНИЯ В УКРАЙНА през 2017 г.

През периодите 6-8 април 2017 г. и 16-18 ноември 2017 г. в Киев ще се проведат международни специализирани образователни изложения, на които ще се представят чуждестранни висши училища.

Проявите се подкрепят от Министерството на образованието и науката на Украйна и от Националната академия по педагогически науки на Украйна.   

Целта на изложенията е да представи възможностите за обучение и специализация в чужбина на украински студенти и ученици, както и за създаване на директни контакти между украински и чуждестранни университети.

В изложението, проведено през 2016 г. са участвали 70 чуждестранни висши училища, а така също и водещи украински образователни институции.  

Всички разходи за участие в проявите са за сметка на участващия университет.

Заявления за участие в проявите и допълнителна информация могат да бъдат намерени на следния електронен адрес:
http://www.edu-abroad.com.ua/

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“