Изпитни материали за ДЗИ - 2016 г.

Начало » Общо образование » Държавни зрелостни изпити » Изпитни материали за държавни зрелостни изпити по години » Изпитни материали за ДЗИ - 2016 г.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ, май 2016 г.

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ, май 2016 г.

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ по желание, май 2016 г.

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ, АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 2016 Г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“