StudyInKorea

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Студенти" » StudyInKorea

Стипендии за български граждани за обучение в Република Корея

Правителството на Република Корея предоставя пет стипендии на български граждани за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” или образователна и научна степен „доктор”, считано от септември 2017 г.

Одобрените кандидати ще бъдат освободени от заплащане на такса за обучение, ще им бъдат предоставени двупосочни самолетни билети, месечна издръжка и медицинска застраховка.

Заинтересованите лица могат да намерят необходимите формуляри за кандидатстване, както и подробна информация за програмата на следния електронен адрес:
http://bgr.mofa.go.kr/worldlanguage/europe/bgr/mission/notice/index.jsp

Кандидатите за обучение самостоятелно подготвят  и изпращат необходимите документи съгласно изискванията, посочени от корейската страна до посолството на Република Корея в София.

Крайният срок за подаване на документи е 10 март 2017 г.

За контакти  и информация:  тел. 02 971 2181 – посолство на Р. Корея в София или
[email protected].

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“