Стипендии, Кипър, 2017

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Студенти" » Стипендии, Кипър, 2017

Стипендии за МBA програма за български граждани за академичната 2017-2018 г.

Кипърският държавен университет отпуска три стипендии за МBA програма за български граждани за академичната 2017-2018 г., както следва:

  • Една стипендия, която покрива до 100% от таксата за обучение;
  • Две стипендии, които покриват до 50% от таксата за обучение.

Изискванията за кандидатстване са следните:

  • Българско гражданство;
  • Завършена образователна степен в академична институция и отлични оценки;
  • Тригодишен стаж на пълен работен ден. По изключение биха могли да бъдат допуснати кандидати, които покажат значителен лидерски потенциал и отличен успех;
  • Отлично владеене на английски език;
  • Представяне на две препоръки от университетски преподаватели или други лица, които биха удостоверили потенциала на кандидатите;
  • Успешно издържано интервю от кандидата пред оценяваща комисия на университета.

Крайният срок за подаване на документи онлайн е 31 март 2017 г.

Допълнителна информация може да бъде намерена на интернет страницата на магистърската програма: www.mba.ucy.ac.cy, на тел.: + 357 22 893600 или на ел. поща: [email protected].

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“