Проекти на НП 2017 г.

Начало » Документация » Проекти на документи » Проекти на документи 2017 » Проекти на НП 2017 г.

Проекти на Национални програми за 2017 г.

Бележки, становища и предложения по проектите на Национални програми могат да бъдат изпращани  на e-mail: [email protected] или [email protected] до 29 март 2017 г. (включително).

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“