Стипендии в Словакия

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Преподаватели" » Стипендии в Словакия

Стипендии за обучение в Словакия

Националната стипендиантска програма на Словашката република, финансирана от Министерството на образованието, науката, изследванията и спорта на Словашката република, която е определена и за подкрепа на мобилността на чуждестранните студенти, докторанти, преподаватели във висшите училища, научни и художествени работници за престой в словашките висши училища и изследователски институти е отворена за подаване на молби за академичната 2017/2018 г.

Крайният срок за изпращане на заявленията за отпускане на стипендия е 30 април 2017 г., 16.00 ч. централноевропейско време.

Повече информация може да бъде намерена на интернет страницата www.scholarships.sk.

Чуждестранните кандидати кандидатстват онлайн на www.scholarships.sk.

 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“