Архив на рамкови програми

Начало » Професионално образование » Рамкови програми » Архив на рамкови програми

Рамкови програми

РАМКОВА ПРОГРАМА А

 • РАМКОВА ПРОГРАМА А за начално професионално обучение с придобиване на първа степен на професионална квалификация
 • Заповед № РД09-1155/15.07.2009 г. за изменение и допълнение на Рамкова програма А за начално професионално обучение с придобиване на първа степен на професионална квалификация и на Рамкова програма В за професионално образование с придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация

РАМКОВА ПРОГРАМА Б

 • РАМКОВА ПРОГРАМА Б за начално професионално обучение с придобиване на втора степен на професионална квалификация

РАМКОВА ПРОГРАМА В

 • РАМКОВА ПРОГРАМА В за професионално образование с придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация
 • Заповед № РД 09-595/04.05.2016 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД 09-765/15.09.2003 г. , с която е утвърдена Рамкова програма В за професионално образование с придобиване на втора или трета степен на професионална квалификаци
 • Заповед № РД 09-1269/08.09.2015 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД 09-765/15.09.2003 г. , с която е утвърдена Рамкова програма В за професионално образование с придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация
 • Заповед № РД09-1075/29.07.2011 г. за изменение и допълнение на Рамкова програма В за професионално образование с придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация
 • Рамков учебен план за професионално образование по рамкова програма \"В\" за учениците, постъпили в VIII клас през учебната 2004 - 2005 година за обучение по програма \"В\" за придобиване на трета степен на професионална квалификация с продължителност 6 години след завършен VII клас и учениците, постъпили в IХ клас през учебната 2005 - 2006 година за обучение по програма \"В\" за придобиване на трета степен на професионална квалификация с продължителност 5 години след завършено основно образование - за задочна форма на обучение в XIII клас през учебната 2009-2010 година
 • РАМКОВА ПРОГРАМА Г за професионално обучение с придобиване на четвърта степен на професионална квалификация
 • РАМКОВА ПРОГРАМА Д за начално професионално обучение с придобиване на квалификация по част от професията
 • РАМКОВА ПРОГРАМА Е за непрекъснато професионално обучение за актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация, както и за придобиване на първа, втора и трета степен на професионална квалификация
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“