Стипендии в корейски университет

Начало » Висше образование » Архив » Архив "Полезна информация" до 2018 г. вкл. » Стипендии в корейски университет

Информация за български кандидати в корейския университет по наука и технологии Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology (DGIST)

Корейският университет по наука и технологии Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology (DGIST) предоставя стипендии за чуждестранни граждани за обучение в образователно-квалификационна степен „магистър” и образователна и научна степен „доктор“, считано от септември 2017 г.

Кандидатите за обучение самостоятелно подготвят и изпращат необходимите документи съгласно изискванията, посочени от DGIST.

Подробна информация за програмата, както и необходимите документи за кандидатстване може да бъдат намерени на:
http://admission.dgist.ac.kr/site/dgist_admission/menu/478.do#adm_4

Периодът за подаване на документите е между 20 април и 4 май 2017 г.

Адреси за контакти с DGIST: [email protected]
Admissions Team, DGIST, 333, Techno jungang-daero, Hyeonpung-Myeon, Dalseong-Gun, Daegu, 42988, Rep. of Korea.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“