Публична консултация за Рамката от 2006 г. за ключовите компетентности

Начало » Стратегии и политики » Обществени консултации » Публична консултация за Рамката от 2006 г. за ключовите компетентности

Покана за включване в прегледа на Рамката от 2006 г. за ключовите компетентности за учене през целия живот

В периода 21.02-19.05.2017 г. Европейската комисия провежда публична консултация за осъвременяване на Рамката от 2006 г. за ключовите компетентности за учене през целия живот. Разясненията за консултацията са публикувани на адрес:

http://ec.europa.eu/education/consultations/lifelong-learning-key-competences-2017_bg

Всички заинтересовани страни могат да участват в консултацията чрез онлайн въпросник.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“