Д

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ » Министерство на образованието и науката » Д

AБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТ, У, ФХЦ, Ч, Ш, Щ, ЮЯ


Даниела Бориславова Куновска, младши експерт

Даниела Венциславова Петкова, финансов контрольор

Даниела Георгиева Николова, главен вътрешен одитор

Даниела Златкова Недялкова, директор на дирекция

Даниела Любенова Денчева, главен експерт

Даниела Стоянова Кунева, държавен експерт

Дарина Панайотова Запартова, държавен експерт

Дарина Савова Савова,  главен експерт

Даринка Георгиева Тахтаджийска, главен специалист

Десислава Руменова Мазгалова, главен експерт

Диана Георгиева Лесева, държавен експерт

Диана Григорова Трайкова-Стоилова, държавен експерт

Диана Иванова Алексиева, младши експерт

Диана Любомирова Маринкова, старши експерт

Диана Петрова Стефанова, главен експерт

Диляна Минчева Гърбовска, началник на отдел

Дима Иванова Коцева, началник на отдел

Димитър Андреев Андреев, старши експерт

Димитър Борисов Асенов, експерт програми и проекти

Димитър Георгиев Митков,системен администратор, IV степен

Димитър Георгиев Цветков, държавен експерт

Димитър Николов Енчев, главен експерт

Димитър Николов Хаджиев, държавен експерт

Динко Делчев Марков, старши специалист - дежурен по оповестяване

Дияна Иванова Вълчанова, началник на отдел

Добринка Иванова Димитрова, старши експерт

Добромир Стефанов Семков, експерт, програми и проекти

Добромир Стоилков Попов, младши експерт

Дорияна Данаилова Дачева-Ганова, главен специалист

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“