Р

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ » Министерство на образованието и науката » Р

AБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТ, У, ФХЦ, Ч, Ш, Щ, ЮЯ


Радослав Будинов Михайлов, старши специалист - дежурен по оповестяване

Радостин Динев Георгиев, младши експерт

Радостина Атанасова Николова, главен експерт

Радостина Георгиева Колева, директор на дирекция

Радостина Георгиева Рачева, главен експерт

Радостина Димитрова Новакова, директор на дирекция

Радостина Иванова Петрова, главен експерт

Радостина Христова Йосифова, младши експерт

Радостинка Петрова Василева, старши експерт

Райна Величкова Илчева, държавен експерт

Райна Георгиева Стоицова, младши експерт

Ралица Георгиева Гуркова, държавен вътрешен одитор

Ралица Красимирова Пастармаджиева, старши експерт

Ралица Стоилова Войнова-Найденова, главен експерт

Ремдие Сеид Ибрям, главен експерт

Рени Илиева Рангелова, държавен експерт

Ренета Борисова Димитрова, главен експерт

Ридван Исмаилов Мехмедов, държавен инспектор

Росен Стоянов Манасиев, главен експерт

Росена Васкова Радева, експерт, програми и проекти

Росица Аспарухова Карасанова, главен експерт

Росица Василева Димитрова, младши експерт

Росица Димитрова Варадинова, държавен експерт

Росица Иванова Бучова, старши експерт

Росица Иванова Шуманова-Добрева, експерт, програми и проекти

Росица Иванова Янчева-Павлова, главен експерт

Росица Йорданова Илиева, главен експерт

Росица Йорданова Кирилова, старши експерт

Росица Славева Пенкова, главен специалист

Росица Христова Колева, държавен експерт

Румен Георгиев Вангелов, държавен експерт

Румен Петков Стоянов, главен специалист - дежурен по оповестяване

Румяна Иванова Генова, държавен експерт

Румяна Илиева Галинова, държавен вътрешен одитор

Румяна Миткова Парушева-Пехливанова, главен експерт

Румяна Петкова Лесковска, старши експерт

Румяна-Михаела Костадинова Лалева, младши експерт

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“