Проф. Николай Денков

Начало » Документация » Комисия по академична етика » Членове на Комисията по академична етика » Проф. Николай Денков


Професор по физикохимия, доктор на науките в СУ „Св. Климент Охридски“. Автор на над 160 научни публикации с голям международен отзвук в специализираната научна литература. Ръководил е над 40 международни научни и научно-приложни проекти с външно финансиране. Специализирал е в Япония и в Швеция и е работил като водещ учен в изследователски институти на фирмите Unilever (САЩ) и Rhone-Poluenc (Франция).

Носител на голямата награда „Питагор“ на МОН (2010 г.), на почетния знак със синя лента на СУ „Св. Кл. Охридски“ (2013 г.) и на голямата награда на СУ „Св. Кл. Охридски (2016 г.) за високи научни постижения. Член-кореспондент на БАН в секция химически науки (2018 г.).

Служебен министър (2017 г.) и заместник министър на образованието и науката (2014-2016 г.).

Семеен, има две деца.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“