Е

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ » Министерство на образованието и науката » Е

AБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТ, У, ФХЦ, Ч, Ш, Щ, ЮЯ


Евгени Илиев Евгениев, специалист

Евгения Каменова Пушникова, главен експерт

Евелина Маринова Василкова, държавен експерт

Екатерина Петрова Митева, съветник на министъра

Екатерина Христова Димитрова, младши експерт по Програма "Старт на кариерата"

Елена Иванова Узунова-Александрова, главен експерт

Елена Атанасова Милошова, старши сътрудник по управление на ЕПП

Елена Димитрова Търничкова, главен експерт

Елена Миленкова Таскова, държавен експерт

Елена Пламенова Консулова-Атанасова, началник на отдел

Елена Страшимирова Деянова, държавен вътрешен одитор

Елена Христова Витанова, държавен експерт

Ели Недева Кадиева, началник на отдел

Ели Павлова Алексиева, главен експерт

Ели Тодорова Тричкова, началник на отдел

Елка Иванова Златева, експерт, програми и проекти

Емануела Кръстева Стоилова, главен експерт

Емил Иванов Малинов, главен експерт

Емилия Данова Григорова, експерт, програми и проекти

Емилия Любомирова Илчевска, държавен инспектор

Емилия Светославова Николова-Комитска, главен експерт

Емилия Стоянова Тошева, държавен експерт

Емилия Цветанова Лазарова, съветник на министъра

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“